Klasės mokytoja

                                    VIDA LELEIKIENĖ

                                    PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA METODININKĖ

                                   ANGLŲ KALBOS MOKYTOJA

                                   Tel.  +370-688-20523

                                    +370-343-52690

                                    el. paštas:  vidlel@hotmail.com

                              IKT IR INOVATYVIŲ MOKYMOSI METODŲ TAIKYMO

                              PRADINIAME UGDYME ŠVIETIMO KONSULTANTĖ

          Tu atėjai?!

          Tai sėskis ir klausyk,

          Ką Tau širdim ir lūpomis kalbėsiu.

          Nes atiduoti noriu viską,

          Ką žinau ir suprantu.

          Ir ką jaučiu,

          Ir ką myliu,

          Ir ko neapkenčiu.

          Išmokyt noriu

          Mylėt, atleist, patart.

          Padėt suklupusiam

          Ir jo nebart,

          Girdėt, kai lūpos tyli,

          Matyt, kai akys užsimerkę,

          Pajusti ilgesį,

          Išgirst, kai verkia.

          IŠMOKYT NORIU BŪTI ŽMOGUMI.

 

IŠSILAVINIMAS

 

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, pradinio mokymo pedagogika ir metodika, 1981m. Šiauliai

 

Vilniaus pedagoginis universitetas, anglų kalbos filologijos studijų programa,

2003m. Vilnius

IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme

švietimo konsultanto kompetencija, 2011m. Vilnius (Ugdymo plėtotės centras)