PASIDŽIAUKIME KARTU

"SPORTAS KIEKVIENAM 2013"

GEGUŽĖS 15 d. MOKYKLOJE VYKO MARIJAMPOLĖS

SAVIVALDYBĖS PRADINIŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ

GRUPIŲ MOKINIŲ SPORTINĖS VARŽYBOS.

PUIKIAI SEKĖSI MŪSŲ KLASĖS SPORTININKAMS!

VANESA DAUKŠYTĖ LAIMĖJO I-ąją VIETĄ TRUMPOS

DISTANCIJOS BĖGIME, RYTIS PRANCKEVIČIUS LAIMĖJO

III-ąją VIETĄ ILGOS DISTANCIJOS BĖGIME, O NEDAS TAMULYNAS

LAIMĖJO III-ąją VIETĄ ŠUOLIO Į TOLĮ RUNGTYJE. GERAI SEKĖSI

IR KVADRATO KOMANDAI - LAIMĖJO II-ąją VIETĄ.

FUTBOLIUKAS

GEGUŽĖS 8 d. VYKO PROJEKTO "FUTBOLIUKAS" ŠVENTĖ.

TARP KITŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ

DALYVAVOME IR MES. TRUPUTĮ PRITRŪKO SPORTINĖS

SĖKMĖS, KAD PATEKTUME Į FINALĄ.

"MAŽŲJŲ MATEMATIKŲ" OLIMPIADA

VASARIO 27d. MŪSŲ KLASĖS MOKINYS MYKOLAS KRALIKAS

DALYVAVO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS "MAŽŲJŲ

 MATEMATIKŲ" OLIMPIADOJE. MOKYKLOJE IŠKOVOJĘS

 I-ąją VIETĄ, MIESTO OLIMPIADOJE PASIRODĖ TAIP PAT GERAI.

MENINIO SKAITYMO KONKURSAS "SU KNYGA ŽIEMĄ ŠVIESIAU"

SAUSIO 18 DIENĄ MOKYKLOJE VYKO MENINIO SKAITYMO

KONKURSAS "SU KNYGA ŽIEMĄ ŠVIESIAU", KURIAME

DALYVAVO AIRA LABANAUSKAITĖ IR AISTĖ KLIMAŠAUSKAITĖ.

AISTĖ APDOVANOTA PADĖKOS RAŠTU UŽ DALYVAVIMĄ, O

AIRA LAIMĖJO ANTRĄJĄ VIETĄ. SVEIKINAME!

PIEŠINIŲ KONKURSAS - "KATINIZMAS"!

MARIJAMPOLĖS DAILĖS MOKYKLA SUORGANIZAVO

PUIKŲ KONKURSĄ "KATINIZMAS", SKIRTĄ PASAULINEI

GYVŪNŲ DIENAI PAMINĖTI. PUIKIUS PIEŠINIUS NUPIEŠĖ

MYKOLAS, ERNESTA, VANESA, EIDVILĖ IR FAUSTA.

LABIAUSIAI PASISEKĖ JUSTUI ! JO PIEŠINYS

"KATINAS KARALIUS" IŠRINKTAS GERIAUSIU PIEŠINIU

UŽ ĮTAIGUMĄ.  SVEIKINAME JUSTUKĄ!

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ SKAITOVŲ KONKURSAS "MARGU VAIKYSTĖS KELIU"

BALANDŽIO 19 DIENĄ VYKO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ SKAITOVŲ KONKURSAS

                      "MARGU VAIKYSTĖS KELIU"

SVEIKINAME MŪSŲ AIRĄ LABANAUSKAITĘ IŠKOVOJUSIĄ

                                    II - ąją VIETĄ!

SKAITOVŲ KONKURSAS MOKYKLOJE

KOVO 29 DIENĄ MOKYKLOJE VYKO SKAITOVŲ KONKURSAS.

MŪSŲ KLASĖS MOKINĖ AIRA LABANAUSKAITĖ PASIRODĖ

GERIAUSIAI IR GAVO TEISĘ DALYVAUTI MARIJAMPOLĖS

SAVIVALDYBĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ  SKAITOVŲ

KONKURSE "MARGU VAIKYSTĖS KELIU".

SVEIKINAME IR LINKIME SĖKMĖS!

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ "ŠAUNIAUSIO MOKSLEIVIO" KONKURSAS

2012 SAUSIO MĖN. 18d. VYKO MIESTO "ŠAUNIAUSIO MOKSLEIVIO"

KONKURSAS. MOKYKLAI ATSTOVAVO MŪSŲ KLASĖS MOKINĖ

AIRA LABANAUSKAITĖ IR LAIMĖJO III-ĄJĄ VIETĄ! ŠAUNUOLĖ!

KONKURSAS "MANO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS"

2011-11-10 MARIJAMPOLĖS MOKYKLOJE-DARŽELYJE

"ŽIBURĖLIS" VYKO KŪRYBINIŲ DARBŲ "MANO PAMOKŲ

TVARKARAŠTIS" PARODA IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAI.

MŪSŲ KLASĖS MOKINYS MYKOLAS KRALIKAS TAPO

LAUREATU. ŠAUNUOLIS!

PAMATĖME IR KITŲ MOKYKLŲ MOKINIŲ PUIKIŲ DARBŲ.

PIEŠINIŲ KONKURSAS

GEGUŽĖS 6 DIENĄ VYKO PIEŠINIŲ KONKURSAS

PRIEŠGAISRINE TEMATIKA, KURĮ ORGANIZAVO

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖ

GELBĖJIMO VALDYBA. ŠIAME KONKURSE

TREČIĄJĄ VIETĄ LAIMĖJO AIRA LABANAUSKAITĖ.

                                                                     ŠAUNUOLĖ!

 

 

SPORTO ŽAIDYNĖS

Gegužės 5 dieną mūsų mokykloje vyko Marijampolės

savivaldybės priešmokyklinio ugdymo grupių ir

pradinių klasių mokinių sporto žaidynės

"SPORTAS KIEKVIENAM - 2011"

Kadangi esame antrokai, tai dalyvavome tik

komandinėse šaškių varžybose, bet pasisekė

tikrai puikiai: 

Edas Lietuvininkas laimėjo I-ąją vietą, o

Lukas Barulis III-ąją. ŠAUNUOLIAI!

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA - KONKURSAS

KOVO 29 DIENĄ MARIJAMPOLĖS ŠVIETIMO CENTRE ĮVYKO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ

 KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS - KONKURSO "MANO PASAKŲ KNYGA" ATIDARYMAS, NUGALĖTOJŲ PASKELBIMAS BEI APDOVANOJIMAS. LABIAUSIAI PASISEKĖ EIDVILEI - PIRMOJI

VIETA UŽ ORIGINALIAUSIAI SUKURTĄ KNYGUTĘ. ŠAUNUOLIS

 IR MŪSŲ MYKOLAS - TREČIOJI VIETA UŽ SUKURTĄ PUIKŲ

KNYGOS SKIRTUKĄ. PARODOJE DALYVAVO IR EDAS. JIS

NUPIEŠĖ DU MĖGSTAMUS  PASAKOS VEIKĖJUS - VILKĄ IR LAPĘ.

KOVO 25-ĄJĄ MOKYKLOJE VYKO RAIŠKAUS SKAITYMO KONKURSAS

ŠAUNIAI MŪSŲ KLASEI ATSTOVAVO AIRA LABANAUSKAITĖ.

JI PADEKLAMAVO S. GEDOS EILĖRAŠTĮ "ŽODŽIŲ APSAUGA"

MATEMATIKOS KONKURSAS "KENGŪRA"

KOVO 17 DIENĄ, VISOJE LIETUVOJE, VYKO MATEMATIKOS

KONKURSAS "K E N G Ū R A". LAUKĖME, RUOŠĖMĖS, BET

LABAI GAILA, KAD LIGOS SUTRUKDĖ DALYVAUTI KONKURSE

MYKOLUI, EDUI IR NEDUI.

DAR NEŽINOME KAIP PASISEKĖ, BET AIRA, DOMAS IR LUKAS

STENGĖSI LABAI...