2017-2018m.m.

ESAME DRAUGE, TODĖL LAIKYSIMĖS ŠIŲ TAISYKLIŲ:

  • STENGSIMĖS ELGTIS TAIP, KAD NETRUKDYTUME KITIEMS.
  • BŪSIME PASLAUGŪS IR GERANORIŠKI, VISADA PADĖSIME, KAI TO REIKĖS.
  • DĖMESINGAI, ATIDŽIAI KLAUSYSIMĖS KALBANČIOS MOKYTOJOS, KLASĖS DRAUGŲ.
  • AKTYVIAI DALYVAUSIME PAMOKOSE, STROPIAI ATLIKSIME SKIRTAS UŽDUOTIS.
  • BE PRIEŽASTIES NEPRALEIDINĖSIME PAMOKŲ IR NEVĖLUOSIME.
  • PER PAMOKAS, PERTRAUKAS IR POPAMOKINĖJE VEIKLOJE LAIKYSIMĖS SAUGAUS IR KULTŪRINGO ELGESIO TAISYKLIŲ, BŪSIME MANDAGŪS, PASLAUGŪS, DRAUSMINGI.
  • TAUSOSIME MOKYMO PRIEMONES, SAUGOSIME MOKYKLOS TURTĄ.
  • BŪSIME DRAUSMINGI GATVĖJE, LAIKYSIMĖS SAUGAUS EISMO TAISYKLIŲ.
  • GERBSIME MOKYKLĄ, MOKYTOJUS, KITUS MOKYKLOS DARBUOTOJUS, SVEČIUS IR LAIKYSIMĖS BENDRŲ MOKYKLOS GYVENIMO REIKALAVIMŲ.