MARIJAMPOLĖS  "SMALSUČIO" PRADINĖ MOKYKLA VEIKIA NUO  1992 METŲ.

MŪSŲ MOKYKLA NEDIDELĖ, BET LABAI JAUKI IR GRAŽI.

MOKYKLOS DIREKTORĖ  RIMA  MAROZIENĖ

ADRESAS: DRAUGYSTĖS g. 19

 

 

          ATEIKIT PRIE MOKYKLOS SLENKSČIO

          IR ATIDUOKIT KAS SUNKU, NETIKRA.

          ATEIKIT TYLIAI PASISEMTI

          TIESOS, GERUMO, IŠMINTIES, KANTRYBĖS.

          SEMKIT ŠVARIOM RANKOM,

          SEMKIT PILNOM RIEŠKUČIOM,

          TYRA ŠIRDIM, IR SĄŽINE TYRA.

          ATEIKIT Į VAIKYSTĖS SLĖNĮ.

          ČIA SKAISČIOS SPALVOS IR BALTI ŠEŠĖLIAI,

          KURIE NETEMDO ATEITIES VIRŠŪNIŲ,

          KURIE PADĖS UŽKOPTI JUMS Į KALNĄ.

BIBLIOTEKA

DAILĖS STUDIJA

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  GRUPĖ

SALĖ

VALGYKLA

REKREACINĖS PATALPOS

PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖ

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR LOGOPEDĖS KABINETAS